Certyfikaty i Uprawnienia


Firma Telskol sp. z o.o. posiada:


>> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

>> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

>> Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

>> Certyfikat Systemu Jakości PN – EN ISO 9001:2001 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

>> Uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczenia technicznego SA-4.

>> Uprawnienia instalatora urzędzeń Bosch, Aritech, Polon, Moeller, Vinci, Ultrak, Volta, Sanyo, Aper i innych.

>> Pracownicy posiadają licencje zabezpieczenia technicznego II i I stopnia oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „Poufne”.