TELEINFORMATYKA

Systemy elektronicznego zabezpieczenia technicznego osób i mienia

Podstawową funkcją systemów elektronicznego zabezpieczenia technicznego jest ochrona osób
i mienia poprzez wykrywanie i sygnalizowanie obecności zagrożenia oraz przeciwdziałanie jego skutkom.

W ramach zakresu naszych usług oferujemy:

>> sieci bezprzewodowe WiFi,

>> systemy telewizji przemysłowej - monitoringu wizyjnego (CCTV),

>> systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu ( SSWiN ),

>> systemy kontroli dostępu ( SKD ),

>> system sygnalizacji pożaru ( SSP ),

>> systemy wykrywania dwutlenku węgla i innych gazów,

>> system sterujący ruchem samochodów w garażu (wjazd/wyjazd),

>> systemy domofonowe i videodomofonowe,Systemy monitoringu wizyjnego

Podstawową funkcją systemu monitoringu wizyjnego jest poczucie bezpieczeństwa i nadzoru.
Monitoring miejski nie jest tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, czy też jest pomocny do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach, co znacznie ułatwia kierowanie ruchem.


 W ostatnich latach wartość monitoringu diametralnie wzrasta. Monitoring wizyjny miast instalowany jest praktycznie we wszystkich większych miejscach publicznych, takich jak obiekty sportowe, dworce kolejowe, placówki bankowe, szkoły oraz urzędy. W erze zwiększonego zagrożenia terrorystycznego monitoring odgrywa bardzo ważną rolę. Najczęściej kamery przemysłowe instalowane są w ważnych obiektach użyteczności publicznej.


W ramach zakresu naszych usług oferujemy systemy monitoringu wizyjnego:

>> miast, osiedli, obiektów i wind;
>> wykonanie w oparciu o technikę analogową lub cyfrową przy wykorzystaniu różnych mediów transmisyjnych, tj. przewodowych (kable światłowodowe lub miedziane – skrętkowe i koncentryczne) lub drogą radiową.